Dnes je téměř každé druhé celebritě diagnostikováno „nekontrolovatelné výbuchy hněvu“. Naomi Campbell, Michael Douglas, Mel Gibson – seznam pokračuje. Všichni s tímto problémem šli k lékařům.

Aby pochopili příčiny nepřiměřené agrese, provedli američtí psychiatři studii pomocí magnetické rezonance (MRI). Studie se zúčastnilo 132 dobrovolníků obou pohlaví ve věku 18 až 55 let. Z toho 42 mělo patologické sklony k výbuchům vzteku, 50 trpělo jinými duševními poruchami a 40 bylo zdravých.

Tomograf ukázal rozdíly ve struktuře mozku u lidí z první skupiny. Hustota bílé hmoty mozku, která spojuje dvě oblasti – prefrontální kůru zodpovědnou za sebekontrolu a parietální lalok, spojený s jazykem a zpracováním informací – byla menší než u zdravých účastníků. V důsledku toho byly u pacientů narušeny komunikační kanály, kterými si různé části mozku „vyměňují“ informace.

Člověk nepochopí záměry druhých a nakonec „vybuchne“

Co tato zjištění znamenají? Lidé, kteří nejsou schopni ovládat agresi, často špatně chápou záměry druhých. Mají pocit, že jsou agresivní, i když tomu tak není. Přitom nevnímají slova a gesta, která ukazují, že na ně nikdo neútočí.

Narušení komunikace mezi různými oblastmi mozku vede k tomu, že člověk nemůže správně posoudit situaci a záměry druhých, a v důsledku toho „vybuchne“. Sám si přitom může myslet, že se jen brání.

„Ukazuje se, že nekontrolovaná agrese není jen „špatné chování,“ říká jeden z autorů studie, psychiatr Emil Coccaro, „má skutečné biologické příčiny, které musíme ještě prostudovat, abychom našli léčbu.“