Antidepresiva, včetně nejoblíbenější skupiny těchto léků, selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mají navzdory svému názvu širokou škálu indikací, které se zdaleka neomezují pouze na depresi.

Používají se také při úzkostných a obsedantně-kompulzivních poruchách, bulimii, při rekonvalescenci po mrtvici a při některých sexuálních problémech.

Lékaři z Wake Forest Baptist Medical Center (USA) provedli studii na opicích – jejich mozkové struktury jsou podobné lidským1. Po dobu 18 měsíců bylo 41 opičích samic středního věku krmeno přibližně stejnou stravou jako typický Američan a monitorováno z hlediska rozvoje symptomů deprese.

Opice byly poté rozděleny do dvou skupin na základě dvou parametrů: stejné tělesné hmotnosti a depresivního chování.

Během následujících 18 měsíců jedna skupina (21 opic) dostávala antidepresivum sertralin (prodávané jako Zoloft, Stimuloton, Asentra) denně v přibližně stejných dávkách, jaké užívají lidé. Další skupina (20 opic) dostávala placebo.

Po tomto období výsledky zobrazování magnetickou rezonancí ukázaly, že u depresivních opic se v důsledku užívání léku výrazně zvětšil objem oblasti mozku nazývané přední cingulární kůra. A u opic bez deprese, které drogu užívaly, se objem přední cingulární kůry i další oblasti, hippocampu, zmenšil.

Tyto oblasti mají mnoho spojení s ostatními částmi mozku a jsou zodpovědné za naši paměť, schopnost učení, prostorovou orientaci, rozvinutou sílu vůle, motivaci a utváření emocí.

Hrají také roli při vzniku depresivních poruch

Výzkum ukázal, že lidé s depresí a bez ní mají rozdíly v objemu různých oblastí mozku. U pacientů s depresí je často snížen objem cingulární kůry a hipokampu.

Předpokládá se, že antidepresiva mohou mít terapeutický účinek tím, že stimulují růst neuronů a tvorbu nervových spojení v těchto oblastech mozku.


1 S. Willard a kol. „Dlouhodobé účinky sertralinu na nervové struktury u depresivních a nedepresivních dospělých samic primátů,“ Neuropharmacology, sv. 99, prosinec 2015.