Mozek spotřebuje pětinu veškerého kyslíku a váží pouze 2 % naší tělesné hmotnosti.Mozek je orgán, který spotřebovává jednu pětinu veškerého kyslíku, který dostáváme do těla. Vzhledem ke svým důležitým funkcím, jako je ovládání motoriky, vnímání, učení, paměť a emoční reakce, potřebuje mozek ke své plné funkci velké množství kyslíku.

Mozek kupodivu váží pouze 2 % naší celkové tělesné hmotnosti. Přestože je tento orgán ve srovnání s jinými částmi těla relativně malý, je to neuvěřitelně složitý a komplexní orgán. Mozek se skládá z mnoha miliard nervových buněk zvaných neurony, které spolu komunikují pomocí elektrických a chemických signálů.

Kyslík, který mozek spotřebovává, je nezbytný pro energetické procesy v mozkových buňkách. Tento kyslík přichází krví, která se krevními cévami dostává do mozku. Mozek je chráněn i lebkou, která mu poskytuje fyzickou ochranu.

Přestože mozek váží jen malé procento naší tělesné hmotnosti, jeho význam a vliv na naši celkovou funkci je nepopiratelný. Je to orgán, který nám umožňuje myslet, cítit, učit se a reagovat na svět kolem nás. Bez mozku bychom nemohli existovat jako vědomá bytost.


Rate article
Nejlepší hádanky roku, které změní vaši představu o realitě!