Potřebné vysvětlení! Vědci určili rozdíl mezi mozky žen a mužů. Kdo vyhrál

Mozek žen je v porovnání s jejich chronologickým věkem téměř o čtyři roky mladší, zatímco mozek mužů je podle americké studie o více než dva roky starší.

Výzkumu se zúčastnilo 84 mužů a 121 žen ve věku od 20 do 80 let. Byli podrobeni pozitronové emisní tomografii, která umožnila posouzení toku glukózy a kyslíku v mozku.

Glukóza je oblíbenou potravinou mozku. Způsob, jakým mozek metabolizuje tuto látku, odhaluje důležité informace o metabolickém věku tohoto orgánu. Výzkum tak dospěl k závěru, že ženy mají mozek z metabolického hlediska v průměru o 3,8 roku mladší ve srovnání s muži, kteří jsou o 2,4 roku starší, podle algoritmu aplikovaného vědci.

Výsledky byly publikovány v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. „Mužský mozek nestárne rychleji,“ vysvětlil jeden z autorů studie Manu Goyal, odborný asistent radiologie na University of Washington School of Medicine. Rozdíl je zachován po celý život „Jeho dozrávání probíhá zhruba o tři roky později ve srovnání s ženami a tento – rozdíl – se udržuje po celý život,“ dodal.

Podle teorie vyvinuté výzkumníky mohou hormony hrát důležitou roli při formování metabolismu mozku v raném věku. Vědci doufají, že zjistí, zda by metabolické rozdíly mohly hrát ochrannou roli u žen, které mají tendenci dosahovat vyššího skóre v kognitivních testech a testech na řešení problémů.

„To by mohlo znamenat, že důvodem, proč ženy nemají ve stáří menší kognitivní pokles, je to, že mozek je ve skutečnosti mladší,“ uzavřel Goyal.

Rate article
Nejlepší hádanky roku, které změní vaši představu o realitě!