Výzkumníci ze Singapore Management University, jejichž článek zveřejněno v Journal of Personality se snažil pochopit psychologické pozadí velmi běžné situace po celém světě a v každé době, kdy ženatí muži mají mladé milenky a svobodné mladé ženy se stávají milenkami ženatých mužů.1. V důsledku toho vědci dospěli k závěru, že takové vztahy představují jakýsi kompromis mezi mužskou touhou po krátkých, nezávazných sexuálních dobrodružstvích a ženskou touhou po dlouhodobém stabilním spojení.

Reprodukční úspěch

Zpočátku vědci vycházeli z toho, že jak mužskou nevěru, tak ochotu žen vstupovat do vztahů s ženatými muži lze vysvětlit z pohledu evoluční teorie, pro kterou je reprodukční úspěšnost, tedy počet životaschopných potomstvo, které zanechá jedinec toho či onoho pohlaví, má po mně klíčový význam.

Muži

Reprodukční úspěch mužů závisí na počtu sexuálních partnerek – čím více jich bylo, tím vyšší je šance na početné potomstvo. Proto je zcela přirozené, že se muži přirozeně zaměřují na krátké vztahy.

Ženy

Reprodukční úspěch žen je přitom založen na přesně opačném základě – potřebují spolehlivého, bohatého partnera, který je připraven investovat své prostředky do jejich společných dětí. Ženy se proto zaměřují na stabilní, dlouhodobé vztahy.

Kompromis

Vztah „ženatý milenec – mladá milenka“ přitom zahrnuje oba aspekty – jak krátkodobou romantiku, tak i dlouhodobý stabilní vztah. Vyhovují proto oběma stranám.

Vlastnosti milence

Pokus č. 1

Platnost této hypotézy byla potvrzena sérií experimentů zahrnujících vysokoškolské studenty obou pohlaví. Během jednoho z nich byli účastníci dotazováni, jaké vlastnosti podle nich sledují muži při výběru milenky a ženy, když souhlasí s tím, že se milenkou stanou.

Ukázalo se, že muži podle zúčastněných preferují mladé a fyzicky atraktivní milenky, což je spojeno s krátkodobými vztahy, a ženy zase bohaté milence s vysokým společenským postavením, což souvisí s dlouhodobými vztahy.

Pokus č. 2

V jiném experimentu byli muži požádáni, aby si představili svého ideálního milence, a ženy – svého ideálního milence. Zároveň byl každému účastníkovi přidělen omezený „rozpočet“, v rámci kterého mohl utrácet peníze za určité vlastnosti svého imaginárního partnera.

Výsledky ukázaly, že muži utratili téměř celý svůj rozpočet na takové vlastnosti potenciální milenky, jako je sexualita, krása a submisivita, zanechávajíce za sebou vřelost a oddanost. A ženy raději investovaly do štědrosti a bohatství potenciálního milence, prakticky ignorovaly jeho sexualitu, fyzickou přitažlivost a vášeň.

Závěr

Vztah „bohatý ženatý milenec – mladá krásná milenka“ tedy umožňuje najít přijatelný kompromis pro přímo protichůdné zájmy obou partnerů, protože takové vztahy zpravidla nejsou nikdy příliš krátké nebo příliš dlouhé, vědci Poznámka.


1. Bryan K. C. Choy, Norman P. Li, Kenneth Tan „Dlouhé a krátké vztahy s milenkou: Pohlavně diferencované partnerské preference odrážejí kompromis mezi ideály párování,“ Journal of Personality, 14. května 2022.